مدرن ترین دستگاه آنالیز FESEM
کیفیت و دقت بالا
دستگاه های مدرن
همکاری ویژه

با شرکت ها و صنایع

پرداخت هزینه آنالیز FESEM
پرداخت امن

برای کلیه بانک ها

مشاوره آنالیز FESEM
ارسال سریع  نتایج

از طریق لینک اختصاصی

مرکز خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی

(آنالیز FESEM)

جوابدهی فوری

“تعداد سفارش در روز محدود است”

تصویر برداری

FE-SEM

دقیق و با وضوح بالا

” همه چیز را به متخصین ما بسپارید”

تصویر برداری

FE-SEM

توسط مدرن ترین میکروسکوپ های الکترونی نشر میدانی

“کیفیت را با ما تجربه کنید”

FESEM.ir

 با ثبت آنالیز FESEM

“بالاترین کیفیت تصویربرداری و سرعت جوابدهی را با ما تجربه کنید”
مرکز خدمات میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی

Piezo
Electric
XRD

spectroscopy

“Stand on the shoulders of giants”
Isaac Newton

zeiss
thermo
jeol
oxford instrument
HITACHI
Tescan