نماد سایت www.fesem.ir

سوالات متداول

آیا شما هم سوالی دارید ؟

سوالات را مرور کنید یا از ما بخواهید …

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی چیست؟

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی چیست؟

تفاوت FESEM و SEM در چیست؟

تفاوت FESEM  و SEM در چیست؟

آنالیز عنصری EDS چیست؟

آنالیز عنصری EDS  چیست؟

تفاوت EDS و XRD چیست؟

تفاوت EDS و XRD چیست؟

جوابدهی FESEM چقدر طول میکشد؟

جوابدهی FESEM چقدر طول میکشد؟

راهنمای ارسال نمونه

راهنمای ارسال نمونه

از ما بپرسید


    خروج از نسخه موبایل